NIANOU WAZIFA- S’il vous plait, partager un Maximum

0

Allahoumma antal awwalou falaÏssa khablaka chaÏ-oune
Wa antal aakhirou falaÏssa bahdaka chaÏ-oune
Wa antaz zaahirou falaïssa fawkhaka chaï-oune
Wa antal baatinou falaïssa dounaka chaï-oune
Fakoune lanaa yaa awwalou yaa aakhirou yaa zaahirou yaa
Baatinou waliyane wanaciirane anta waliyounaa wa mawlaanaa
Fanihmal mawlaa wa nihman nacirou.
Allahoumma innaa nas-alouka bifaatihiyatil faatihi alfat –ha
Ataama wabi khaatimiyatil khaatimi housnal khitaam
Allahoumma innaa nas-alouka minal khaïri koullihii handjilihii wa hadjilihii maa halimnaa minehou
wamaa lame nahlame ;
Wanahounzou bika mina charri koullihii handjilihii wa hadjilihii maa halimnaa minehou wamaa
lame nahlame
Allahoumma innaa nas-aloukal diannata wamaa kharraba ilaïhaa mine khawline wa hamaline
Wanahouzou bika minan naari wamaa kharraba ilaïhaa mine khawline wa hamaline
Allahoumma innaa nas-aloukal hafwa wal haafiyata wal mouhaafata
Addaa-imata fid diini wad dounyaa wal aakhirati
Allahoumma inna nas-alouka ridaaka wa ridaa nabiyyika wa ridal ach-yaakhi wa ridal waalidaïni
Allahoumma idjhal maa nouhibbou fiimaa touhibbou watardaa
Allahoumma idjhal fikh tiyaarika ikhtiyaaranaa walaa tadjhal illaa ilaîka idtiraaranaa
Yaa rabbanaa yaa khaalikhal hawaalimi ;
houl baïnanaa wabaïna koulli zaalimi.
Wadjzi likoulli mane ilaïnaa ahsanaa ;
wa diaaziihi hannaal diazaa al ahsanaa
Allahoumma irfah hannal diahda wal diouhan wal hourya wakchif hannaa minal balaa – i maalaa
yakchifouhou khaïrouka
Allahoumma faridje hane oummati sayyidinaa mouhammadine (S.L.H.S 3 fois)
Rabbanaa aatinaa fid dounyaa hassanatan wafil aakhirati hassanatane wakhinaa hazaaban naari
Rabbanaa laa tou – aakhiznaa ine naciynaa aw akhtahnaa . Rabbanaa walaa tahmil halaïnaa israne
kamaa hamaltahou halal laziina mine khablinaa
Rabbanaa walaa touhammilnaa maa laataakhata lanaa bihii wahfou hannaa wakhfir lanaa warham
naa anta mawlaanaa fansournaa halal khawmil kaafiriina
Rabbanaa laa touzikh khouloubanaa bahda iz hadaïtanaa wa hab lanaa mine ladounka rahmatane
innaka antal wah haabou
Rabbanaa innanaa samihnaa mounaadiyane younaadii lil iimaani an aaminou birabbikoume fa
aamannaa
Rabbanaa fakhfir lanaa zounoubanaa wakaffir hannaa seyyi – aatinaa watawaf fanaa mahal
abraari
Rabbanaa wa aatinaa maa wahattanaa halaa roussoulika walaa toukhziinaa yawmal khiyaamati
innaka laa toukhlifoul miihaad
Rabbanaa zalamnaa anfousanaa wa – ine lame takhfirlanaa watarhamnaa lanakounanna minal
khaciriina
Rabbanaa aatinaa mine ladounka rahmatane wa hayyih lanaa mine amrinaa rach chadane
Rabbanaa hablanaa mine azwaadjinaa wazouriya tinaa khourrata ah – younine wadjhalnaa
lilmouttakhiina imaamane
Allahoumma ikhfir lihayyinaa wa mayyitinaa wa kabiirinaa wa sakhiirinaa wa zakarinaa wa
ounsaanaa wa haadirinaa wa khaa- ibinaa wa hourrinaa wa habdinaa wa taahi-i-naa wa hansinaa
∀ – Salaatoul fatihi : ( 01 fois)
∀ – Inna laaha wamalaa – ikatahou youssallouna halan nabiyyi yaa – ayouhaal laziina aamanou
sallou haleyhi wasallimou tasliimane sallal laahou haleyhi wahalaa aalihii wassahbihii wasallama
tasliimane
Soub-haana rabbika rabbil izzati hammaa yassifouna wasalaamoune halal moursaliina wal
hamdou lil laahi rabbil aala miin

Laisser un commentaire